Geloof in het anders-sisme

De maand november staat in het teken van de kinderrechten. In de klas bespreken we een van de rechten van het kind: ‘Ieder kind heeft recht op een eigen geloof’. Ter illustratie laat ik de symbolen zien van de vijf grote wereldreligies en vertel erbij dat er nog veel meer religies en levensbeschouwingen bestaan in de wereld. Een van de leerlingen kijkt wat teleurgesteld. ‘Juf, die van mij staat er niet bij!’ ‘Oh, dat kan, waar geloof jij dan in Tim?’ ‘Nou eh in iets heel Anders…’ ‘Niet in het Christendom, het Jodendom of de Islam. Maar ook niet in het Boeddhisme of het Hindoeisme. Ik weet het eigenlijk niet. Ik denk dat ze dat waar ik in geloof het ‘Anders-isme’ noemen!’ 🙂

‘Why fit in when you were born to stand out?’ 

 

 

Share your thoughts