Een aardappel denkt niet, of toch?!

‘Een mens denkt zeker weten wel, een aardappel niet…of toch wel?!’ (groep 6)

In de onder- en middenbouw spelen we deze week een spel. Het heet: ‘Dit denkt wel, dit denkt niet’. Het lokaal verdelen we in drieën . In het groene vak (‘waar’) gaan de leerlingen staan die zeker weten dat het mens, het dier of het ding dat ze zien op het digibord kan denken. Weet je zeker dat dit niet zo is dan ga je naar het rode vak (‘niet waar’). Weet je het nog niet, dan sta je in het gele vak (‘twijfel’). 

Verschillende foto’s (chimpansee, robot, baby, vis, rekenmachine, steen etc.) komen voorbij met steeds dezelfde vraag: ‘Denkt dit wel of denkt dit niet?’. Bij een chimpansee is iedereen het eens, natuurlijk kan een aap denken. Bovendien….”stammen de mensen af van de apen. Een mens denkt, dus dan moet een aap ook wel denken!”  De evolutietheorie van Darwin wordt en passant even besproken 🙂 Maar met deze zienswijze zijn de gelovige leerlingen het niet eens. Boeiende, open gesprekken tussen leerlingen volgen. Dan een robot?! Hoe zit dat eigenlijk, denkt het wel of denkt het niet? De leerlingen staan verdeeld over de gekleurde vakken in het lokaal. Mooi is het om te zien dat leerlingen open staan voor elkaars gedachten en dat sommigen hun mening durven te herzien, nadat ze de argumenten van een ander hebben gehoord. Bovendien kunnen ze goed verwoorden waarom ze er anders over zijn gaan denken. HVO is: ‘laten zien wat je denkt, wilt en voelt en ook luisteren naar wat een ander bedoelt’.  Dit alles werd in deze les prachtig zichtbaar!

Een aantal uitspraken van leerlingen:

  • “Een rekenmachine kan niet zelf denken. Voor mij zijn er verschillende categorieen van denken. Een rekenmachine kan sommen oplossen, maar denkt bijvoorbeeld niet na over vragen over het leven”.(groep 6)
  • “Een steen denkt niet. Als ik over een grindpad loop, dan zegt het geen “au”. Het voelt niks, dus dan denkt het ook niet”. (groep 5)
  • ” Snap jij jezelf altijd?”  vraagt een leerling aan een andere leerling. “Nee”, is het antwoord. “Nou, ik ook niet. Soms denk ik: wat zeg ik nou?!” (groep 6)

Share your thoughts