Checklist van een levenskunstenaar

Je hoort en leest het tegenwoordig steeds vaker. “Meer aandacht voor persoonlijke groei van kinderen is nodig in onze resultaatgerichte samenleving!”  Persoonlijk word ik erg blij van dit ‘verfrissende’ inzicht van professionals en ouders. Om kinderen écht te ondersteunen in deze groei, vind ik dat er meer nodig is dan ‘lessen in geluk’, een weerbaarheidstraining of een opsomming van hun talenten op basis van een paar kaartjes! 

Vrijheid: mooi of slappe hap?

Kinderen hebben ruimte en vrijheid nodig om hun eigen persoonlijkheid te ontwikkelen, hun creativiteit te ontdekken en zelfstandig het leven te leren. Vrijheid is een belangrijke waarde, maar is  in onze maatschappij de grens misschien bereikt?  Wij ouders en professionals manoeuvreren voortdurend  tussen ‘vrijlaten’ en ‘controle’. We ergeren ons aan ons eigen gebrek aan grenzen en gezag en voelen onzekerheid. Is al die gewenste vrijheid nou eigenlijk mooi of gewoon slap?

Foto

Ik-gerichte succesnummers of sociale burgers?

Wat kan en wil jij als professional of ouder eigenlijk meegeven aan waarden, kennis en vaardigheden? Hoe bereiden we onze burgers van de toekomst voor op het leven in een pluriforme, veranderende samenleving? Praktische vaardigheden lijken zinvol en bruikbaar, maar weet je het zelf eigenlijk wel? Nee?! Hoe help je kinderen dan hun eigen waarden en houding te ontwikkelen die bij hén passen én bij de uitdagingen waarvoor ze staan?

Jij bent belangrijk voor een kind!

Vrijheid of een hardere hand? Minder eisen of juist alles eruit halen wat erin zit? Ontwikkelen tot ik-gerichte succesnummers of eerder tot sociale , verantwoordelijke burgers? Tijdens de online masterclass ‘LEVEN=KUNST’ voor professionals gaan we in de basis aan de slag met dit soort lastige vragen. 

Share your thoughts