Aristoteles

Het denk-doe-boek ‘Aristoteles bouwt verhalen’ is ontwikkeld voor kinderen in de leeftijd van vier tot dertien jaar. Het bestaat uit 54 grappige, kleurrijk geïllustreerde verhaalkaarten. De werkwijze die gebruikt wordt om kinderen te leren zelf verhalen te verzinnen én te vertellen,  is gebaseerd op het beproefde stramien van ‘de filosoof’ Aristoteles (384-322 v. Chr.). 

De volgende onderwerpen komen aan bod:

Identiteit & imago

Mensen vertellen elkaar gelukkig nog steeds verhalen. Dat kunnen we volgens mij niet vaak genoeg doen. Er zijn diverse redenen voor het vertellen van verhalen: de woordenschat van kinderen ontwikkelen, het inlevingsvermogen en de fantasie stimuleren of eenvoudigweg en niet minder belangrijk een moment van ontspanning en vermaak.

Samenleven

Tijdens het verhalen vertellen gaan mensen écht met elkaar in dialoog. Ze zijn actief betrokken bij wat er verteld wordt en staan open voor wat anderen denken, voelen, willen en doen.

Het blijkt uit onderzoek dat vertelde verhalen worden ‘gespiegeld’ in de hersenen van de luisteraar(s). Het ‘positioneel denken’ wordt hierdoor aangesproken. Het gaat hier om de vaardigheid te kunnen bedenken hoe het is om in de schoenen van een ander te staan. Hierdoor wordt het inlevingsvermogen van kinderen ontwikkeld.

Waarden en normen

Wanneer er een verhaal verteld wordt, vindt er bewust of onbewust waardenoverdracht plaats. Zowel de verteller als de luisteraar(s) ontdekken dat er, ondanks de verschillen tussen mensen, culturen en levensbeschouwingen, er sprake is van een connectie tussen de verteller en de luisteraar. Door je in te leven in de ander, niet te snel te oordelen en een open houding aan te nemen, laat je elkaar in je waarde. Dit alles draagt bij aan de ontwikkeling van de sociaal-culturele vaardigheden van kinderen.

Nieuwsgierig geworden

en wil je meer weten?