Even een levensvraagje?

‘Even een (levens)vraagje?’ is een kaartspel met 55 kleurrijk vormgegeven kaarten (8,8 x 6,3 cm). Het spel stimuleert om in gesprek te gaan over niet-alledaagse onderwerpen. Om zo te vertellen over je eigen levenservaringen, maar ook te ontdekken wat anderen denken, door te luisteren naar hun associaties. ​

 

​Tijdens het spel gaan we niet op zoek naar de juiste antwoorden op de verschillende serieuze, grappige en filosofische levensvragen. Een levensvraag is immers een vraag waar alleen een voorlopig, persoonlijk antwoord op te geven is. Het doel is wel om met elkaar in dialoog gaan over levensbeschouwelijke thema’s, waardoor je wellicht (opnieuw) aan het denken gezet over de vraag: ‘Hoe sta ik in het leven?’

 

De volgende onderwerpen komen tijdens het spel aan bod:

Identiteit & imago

Ieder mens kan nadenken, omdat hij een bewustzijn heeft. Door dit bewustzijn kan hij vragen stellen. Vragen over zichzelf, vragen over de ander en over de wereld. Hij is zich bewust van wie hij is, bewust van zijn identiteit, kan naar zichzelf kijken, kan een mening hebben en nog veel meer.

Levensvragen zijn voortgekomen uit fundamentele ervaringen en problemen waar iedereen mee te maken heeft. Op deze fundamentele vragen worden vanuit de levensbeschouwingen verschillende antwoorden gegeven, zowel qua vorm als qua inhoud. Het is maar net ‘door welke bril’ je kijkt.

Samenleven

Waar ook ter wereld, in alle culturen en religies, spelen levensvragen een belangrijke rol in het leven. Eén van de definities van levensvragen luidt: ‘Belangrijke vragen waar ieder mens mee te maken krijgt, onder meer over leven en dood, goed en kwaad, de wereld en zingeving’. Deze vragen zijn in het spel ‘Even een (levens)vraagje?’ onderverdeeld in zes hoofdgroepen:

1. Wie is de mens?
2. Wat is belangrijk in het leven?
3. Hoe leven mensen met elkaar samen?
4. Wat is tijd?
5. Wat is de betekenis van lijden en dood?
6. Wat is de natuur?

Waarden en normen

In iedere tijd en in iedere samenleving werden – en worden – deze vragen opnieuw gesteld en opnieuw beantwoord. De antwoorden zullen per mens verschillen en worden bepaald door de cultuur waarin je bent opgegroeid, je opvoeding en de ervaringen die je tijdens je leven opdoet. Echter, deze vragen zijn voor ieder mens te veelomvattend om te kunnen beantwoorden. Daarom kies ik er in de praktijk voor om vragen te stellen die veel dichter bij ons liggen. Serieuze, grappige of filosofische vragen als:

‘Wat kunnen volwassenen van kinderen leren?
‘Is er leven op andere planeten?’
‘Geloof je in een leven na de dood?’
‘Kun je vrienden worden met een robot?’, enz..

Nieuwsgierig geworden

en wil je meer weten?