Masterclass

‘Het enige dat ik weet, is dat ik niets weet!’  zei de filosoof Socrates al. Deze uitspraak zou het fundament moeten zijn van de grondhouding van iedere volwassene die met kinderen werkt.

De ervaringsgerichte methodieken en werkvormen in deze masterclass richten zich vooral op het proces dat zich afspeelt in kinderen en de groep als geheel. Jij als begeleider geeft géén antwoorden, maar gaat met kinderen op zoek naar hun éigen antwoorden.

Tijdens deze unieke masterclass leer jij als professional:

socratische dialoogvaardigheden

waarmee je een kind kunt helpen de wereld beter te begrijpen.

Onafhankelijke keuzes

hoe je kinderen kunt leren onafhankelijk te denken en hun eigen keuzes te maken, want als je weet wat je waarden zijn, wordt keuzes maken een eitje!

onderzoeken persoonlijke waarden

hoe je met kinderen spelenderwijs kunt onderzoeken wat zij zelf goed of juist slecht vinden, waardoor zij hun persoonlijke waarden kunnen ontwikkelen.

creatieve en filosofische werkvormen

om kinderen te laten ervaren dat ze vrij kunnen zijn, maar ook eigen verantwoordelijkheid hebben.

10 voordelen van 'LEVEN=KUNST'

  1. Je weet wat jouw persoonlijke waarden zijn, die je (on)bewust doorgeeft aan kinderen
  2. Je gaat met kinderen in dialoog op een manier die écht impact heeft
  3. Je bent gemotiveerd om direct aan de slag te gaan met het kleurrijke spelmateriaal
  4. Je weet kinderen kaders te bieden, waarbinnen zij in staat zijn vaardigheden te ontwikkelen die passen bij de uitdagingen waarvoor zij staan
  5. Je bent minder tijd kwijt in de voorbereiding van een les of coaching moment, want alles wat je nodig hebt staat 24/7 online voor je klaar
  6. Je hebt alle tools in huis om kinderen te stimuleren op een kritische en onafhankelijke manier te laten nadenken over hun eigen antwoorden op belangrijke levensvragen
  7. Je hebt waardevolle contacten gelegd met andere deelnemers aan deze masterclass
  8. Je hebt meer vertrouwen en handvatten om het individuele proces in de persoonlijke vorming van het kind te begeleiden.
  9. Je kunt op een gestructureerde manier filosoferen met kinderen over thema’s die aansluiten bij hun belevingswereld
  10. Je hebt een investering gedaan in je eigen persoonlijke ontwikkeling, die maakt dat je op een andere manier gaat kijken naar jezelf, de ander en de wereld om je heen!

Vele anderen gingen je voor

“Tijdens deze masterclass heb ik veel geleerd over mezelf. De methodieken zijn meteen toepasbaar in mijn onderwijspraktijk.Goed om eerst eens stil te staan bij mijn eigen waarden, ​voordat ik deze doorgeef aan kinderen.” – Sabine (groepsleerkracht basisschool)

 

“De masterclass ‘LEVEN=KUNST’ is verdiepend, stemt tot nadenken en is een goede aanzet tot het SEO protocol” – Remco (Locatieleider openbare basisschool)

“LEVEN=KUNST” is zinvol, kwaliteit bevorderend en toegesneden op de praktijk, ​kortom: een waarde(n)volle masterclass!” – Bas (docent kunst- en cultuureducatie)

 

“Het geleerde is meteen toepasbaar in mijn werk met kinderen. Het materiaal ziet er super uit, ik heb deze masterclass als zeer compleet ervaren!” – Annemijn (pedagoog)

Nieuwsgierig geworden

en wil je meer weten?