Socrates

‘Socrates Vraagt Maar Raak!’ is een praktisch, filosofisch denk-doe-boek met ​27 levensvragen en unieke illustraties ​​dat jong en oud(er) aan het denken zet. Hierbij maak ik in de praktijk gebruik van de socratische methode.

Identiteit & imago

‘Ken jezelf!’ is een bekende uitspraak van de Griekse filosoof Socrates (ca. 469 v.Chr. – 399 v.Chr.). De werkwijze van het Levenskunstatelier is ontstaan vanuit een ruime praktijkervaring met kinderen en jongeren. Het is ontwikkeld vanuit een democratisch, humanistisch perspectief, waarin steeds de mens centraal staat. Binnen dit mens- en wereldbeeld past een socratische gespreksvoering als middel om met anderen in gesprek te gaan.

Samenleven

Wanneer ik mensen, jong en oud(er) begeleidt in hun identiteitsontwikkeling, dan draait het volgens mij vooral om ‘ondersteunen’. Het uitgangspunt van een ‘socratische dialoog’ is dat ieder mens zelf wel weet wat goed voor hem is. Tijdens de dialoog denk ik mét iemand, niet vóór het iemand.

Waarden en normen

Het blijvende effect van de socratische methode is, dat kinderen, jongeren, maar ook volwassenen op deze manier leren zélf hun eigen vragen en problemen te onderzoeken en op te lossen. Deze manier van werken, die we ‘socratisch’ noemen, houdt in dat mijn belangrijkste doel in elk coachingsgesprek is: mijzelf overbodig maken. Precies dit is de basis van mijn socratische houding.

Nieuwsgierig geworden

en wil je meer weten?