Verbindingsdag

Loopt het even niet zo lekker in het team? Staan niet alle neuzen dezelfde kant op of worden de gestelde doelen maar moeizaam behaald? Dan is het nu tijd om een verbindingsdag te laten organiseren door het Levenskunstatelier.

Tijdens gesprekken aan dialoogtafels en creatieve groepsopdrachten worden de persoonlijke waarden, visies, overtuigingen en belangen van de deelnemers als vanzelf verduidelijkt. De kunst is nu om tijdens deze verbindingsdag met elkaar te komen tot overkoepelende school- en / of teamwaarden. En geloof me… dit gaat de deelnemers lukken!

Vervolgens gaan we nog een stap verder. Nu is het de bedoeling is dat er concrete mogelijkheden en ideeën worden geformuleerd om deze waarden vorm te geven in de dagelijkse (onderwijs)praktijk. Dit doen we samen, met hart, hoofd en handen

​Tenslotte ligt er aan het einde van deze verbindingsdag een schat aan bruikbare informatie klaar om met elkaar verder te bouwen aan verbinding in het team.

Identiteit & imago

Ieder mens maakt van alles mee in het leven. Vanuit een persoonlijk perspectief kijkt iemand naar zichzelf, de ander en de wereld om zich heen. Ieder mens vindt weer andere waarden belangrijk of vanzelfsprekend. In het contact met de ander kan dit leiden tot herkenning of vervreemding. Met andere woorden mensen kunnen zich hierdoor verbonden, of juist niet begrepen voelen.

Samenleven

In succesvolle teams zijn de missie en visie van het bedrijf bekend bij de medewerkers. Zij zijn gebaseerd op en resoneren in hun eigen persoonlijke waarden. Maar wat nog veel belangrijker is: gekozen kernwaarden bepalen of medewerkers kunnen werken binnen een team op een manier die bij hen past en die hen energie geeft. En die energie of passie zorgt voor vervolgens weer voor betrokkenheid en bevlogenheid van de medewerkers.

Waarden en normen

Wat zijn de gezamenlijke kernwaarden van jouw team? Waarvoor staan jullie eigenlijk met elkaar? Kernwaarden zijn die punten waarop een team drijft. Het zijn basiswaarden op grond waarvan je besluiten kunt nemen en waarop je als medewerker aangesproken kunt worden. Op een actieve en inspirerende manier gaan we hiermee tijdens deze workshop aan de slag.

De 7 voordelen van een verbindingsdag

Gezelligheid 

Tijdens dit event is er vooral oog voor de mens achter de functie

Betrokkenheid

Door te praten over belangrijke niet-alledaagse onderwerpen

Open communicatie

Door te vertellen wat de eigen associaties en ervaringen zijn

Wederzijds respect

Door te luisteren en open te staan voor de beleving van anderen

Verbondenheid

Door te ontdekken wat een ander denkt en heeft meegemaakt

Heldere teamwaarden

Als toetssteen voor het handelen in het team

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Iedereen heeft invloed op het formuleren van gezamenlijke kernwaarden

Zet jouw team in beeld! 

Wil je uiteindelijk de input van het team uit deze workshop in een authentieke ‘visual story’? Dat kan ook!